Adrienne Rowland

Minanang Pag-ibig

39.75

Description

     “Mag-isa kang mag-reception kung gusto mo! At ito ang tatandaan mo: huwag na huwag mong kakantiin kahit dulo ng daliri ko kung ayaw mong wasakin ko ang mukha mo!”
     Napaatras si Andoy sa sinabi niya. “Ang tapang mo naman. May lahi ka bang tigre?”
     Tara sneered. “Mas masahol pa ako sa tigre, kaya huwag mong susubukan ang powers ko!”
     Napakamot ito ng ulo, “Kung hindi lang sa kagustuhan kong itayo ang dangal ni Lola Candida, nunca na pakasalan kita!”
     “Dangal your face! Mukha kang pera ’ika mo!”
     “Nagsalita!” kontra ni Andoy.
     Sabagay, pareho lang nga sila. Nanghihinayang sa milyones na mamanahin kaya napilitang pakasalan ang isa’t isa….

Read Chapter One

Additional information

Author

Adrienne Rowland

Page count

117 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.