Anna Chavez

Unforgiving Heart

39.75

Description

     Sa isip ni Annika, siya na ang pinakamasuwerteng babae sa bayan nila. Gusto siyang pakasalan ni Brandon Arguello—guwapo, mayaman, edukado, at may-ari ng malaking lupain sa lugar na iyon.
     Hindi malinaw kay Annika kung ano ang nagustuhan ng binata sa kanya, pero halata ngang interesado ito sa kanya kung pagbabasehan ang init ng mga halik nito.
     Pero sa bisperas ng kanilang kasal ay nalaman niya ang totoo. May lihim itong agenda sa pagpapakasal sa kanya. Noon nakilala ni Annika kung sino talaga si Brandon—ang lalaking pinagsukuan niya ng sarili….

Read Chapter One

Additional information

Author

Anna Chavez

Page count

117 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.