Doreen Laroya

Mr. PE Teacher Meets Ms. PT

39.75

Description

Naughty Professors (Book 3 of 3)

     Inis si Seth sa bagong trainer ng St. Theodore Blue Falcons. Daig pa kasi nito ang beauty queen na rumarampa sa loob ng dugout slash training gym. And she looked like one, too. With her flowing dark hair, her curvy body, a smile that could melt an ice cap, and eyes that spell S-E-X in bold letters, hindi na siya magtataka kung lahat ng players niya ay bigla na lang mapabilang sa disabled list bago pa magsimula ang basketball season.
     Ngunit alam ng physical therapist na si Joeyleen ‘Joey’ Milano kung paano itataboy ang mga binatilyo, kahit nga ang rugged appeal niya ay bale-wala rito. Hindi niya tuloy alam kung matutuwa o maiinsulto.
     Hanggang sa minsang mapag-isa sila sa dugout at hindi na niya napigilan ang sariling halikan ang dalaga. It was an addicting kiss that made him want her more….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Doreen Laroya

Page count

138 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.