Doreen Laroya

Teacher’s Enemy No. 1

39.75

Description

Naughty Professors (Book 2 of 3)

     ‘Every teacher’s worst nightmare’ ang impression ng lahat kay Robyn Teodoro, ang sikat na estudyante ng St. Theodore University. Iyon ang rason kung bakit pinagbawalan ni Dale ang pamangkin na si Valerie na makipaglapit sa dalaga. Subalit sa kabila ng lahat ng kanyang efforts, nagkakilala pa rin ang dalawa. Nang minsang nanganib ang buhay ng pamangkin, ibinunton niya ang lahat ng sisi kay Robyn, para lang matuklasan na ang pasaway na babae pala ang nagligtas sa buhay ni Valerie.
     Sa pagnanais na mapatawad nito, nakipaglapit si Dale sa dalaga. Unti-unti, nakilala niya ang tunay na Robyn at yumabong ang espesyal na damdamin niya para rito na kay tagal niyang itinanggi sa sarili. They broke all rules and let the sparks of attraction erupt on a night of blissful passion. Ang problema lang, natuklasan ng buong university ang relasyon nila….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Doreen Laroya

Page count

136 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.