Doreen Laroya

Mr. Substitute Teacher

39.75

Description

Naughty Professors (Book 1 of 3)

     Inis na inis si Anthony nang ipatapon siya ng lolo niya sa Lucena. He hated being controlled, pero wala siyang pagpipilian. Sa ngayon, kailangan muna niyang sumunod. Ngunit oras na maging maayos na ang lagay ng abuelo, he will have a piece of his mind—a very huge piece of it. Ang pinakaayaw niyang parte ng kanyang exile, kailangan niyang magtrabaho bilang isang Math substitute teacher. Wala siyang katiya-tiyagang magturo, lalo sa mga hyperactive, hormonal teenagers na mas interesado pa sa DoTA kaysa sa mga algebraic equations.
     Mabuti na lang, may maganda siyang kapitbahay at sa parehong eskuwelahan pa sila pumapasok. Medyo mailap si Ellie, pero wala siyang balak na sumuko. Kahit gamitin pa niyang excuse ang estudyante niyang obsessed sa kanya, gagawin niya mapalapit lang sa dalaga….

Read Prologue-Chapter Two

Additional information

Author

Doreen Laroya

Page count

129 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.