Rosemarie Santillan

No Ordinary Love

39.75

Description

     Malayung-malayo ang figure at facial features ni Jennica sa mga ideal girls ng mga lalaki. Mataba, nerd, kulot, at parang manang—iyon ang description sa kanya. Kaya nga hindi na siya naniniwala na may magkakagusto pa sa kanya. Sa tingin ni Jennica, para sa magaganda at sexy lang ang masayang love life.
     Kaya ganoon na lang ang paghaba ng hair niya nang mapagtuunan siya ng pansin ng kanyang napakaguwapong boss! Iyon na yata ang sagot sa iniluluhod niya parating panalangin—ang tunay na pag-ibig.
     Pero bakit kung kailan ang saya-saya na ni Jennica ay saka naman siya nagising sa malungkot na katotohanan….

Read Prologue

Additional information

Author

Rosemarie Santillan

Page count

114 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.