Sydney Vera

Five Weeks to Forever

39.75 31.80

Description

     Unwanted. Lonely. Iyon si Jessica. Pero ang boring at malungkot niyang buhay ay naging masaya at makulay nang makilala niya si Vince, ang masungit niyang kapitbahay. Pinilit niya itong maging kaibigan. Pakipot pa noong una ang lalaki hanggang sa maging confidante na nila ang isa’t isa.
     Limang linggo iyong puno ng saya hanggang malaman ni Jessica ang mga sekretong itinatago ni Vince.
     Ngayon, hindi na niya alam kung may pag-asa pa ang happy-ever-after nila….

Read Chapter One

Additional information

Author

Sydney Vera

Page count

115 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.