Tina Vaughn

No Sweeter Love

39.75

Description

Maligayang Pagdating sa Union
Populasyon: 994
Town Motto: Kung saan walang lihim na hindi nahahayag
     Dahil sa pagkamatay ng ama, napilitan si Dr. Ryan Williams na bumalik sa bayang kanyang sinilangan—at sa babaeng iniwan niya sampung taon na ang nakakaraan. Alam niyang mas makabubuting iwasan na niya ang Union sweetheart at police officer na si Emily Winters sa pagbisita niyang iyon. Pero paano? Habang nakakulong sa maliit na bayang iyon, pinaglalabanan niya ang atraksyon na hindi pinakupas ng panahon, pero hindi maiiwasan ang apoy sa pagitan nila—at ang mga tsismis. Ang parehong mga usapin na naging dahilan ng pag-alis niya sa Union in the first place.
     Itinuro ng karanasan kay Emily na panatilihing nakataas ang depensa—at panties—niya. Hanggang sa bumalik si Ryan kasing-bilis ng pag-alis nito noon, at hinaruyo siya ng mga pangakong alam naman niyang hindi nito kayang tuparin. O iyon lamang ang inisip niya. Ang bago at mas mature na Ryan ay may kakayanang magbigay ng habang-buhay, at kung iaadya ng Diyos, kapatawaran. Dahil habang inaaral nilang muling magtiwala at magmahal sa isa’t isa, alam ni Emily na sa oras na ihayag niya ang kanyang sekreto, hindi maiiwasang muling mabiyak ang puso niya….

Translation by Helene Del Mundo

Read Preview

Additional information

Author

Tina Vaughn

Translation

Helene Del Mundo

Page count

126 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.