Shane Train

On A Wild Night

39.75

Description

     Una pa lang ay alam na ni Nicole na darating ang araw na ito. Still, hindi niya naihanda ang sarili sa sakit na mararamdaman sa pag-alis ni Miguel. Something was telling her, katapusan na rin iyon ng pag-asa niya na may magandang kinabukasan ang ‘relasyon’ nila.
     Kasalanan niya dahil hinayaan niyang mahulog ang loob niya rito kahit alam niyang wala iyong kahihinatnan. She risked her heart, and settled for what he could offer her. Para kay Miguel, what they had was a passing fancy. But it meant the world to her.
     Hindi inalis ni Nicole ang lumuluhang mga mata sa lalaking papalabas ng bahay… at buhay niya—ang lalaking walang kaalam-alam na dala ang puso niya sa pag-alis….

Read Chapters One-Three

Additional information

Author

Shane Train

Page count

142 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.