Olivia Ray, Shane Train

Beautiful Stranger / Stranger in My Bed

69.75

Description

Beautiful Stranger

     “Alam mo, nagtataka ako sa mga babaeng na-link sa ’yo,” pang-aasar ni Kate. “I mean, look at you! Sino ba namang babae ang papatol sa isang tulad mo na nuknukan ng yabang?”
     “What I lack in virtue, I try to make up in bed.”
     Namilog ang kanyang mga mata. Pino-pollute ng lalaking ito ang isip niya! Hah! Ang unang-una niyang gagawin kapag nakaalis sa islang iyon ay ang mag-confess sa kura paroko sa bayan nila.

Stranger in My Bed

     Inatake si Lianne ng kakaibang kaba. “If t-this is not my boyfriend’s room, why did he sleep here last night? Marcus was here last night. We—”
     “He didn’t.” Parang gusto na niyang mag-panic dahil sa kaseryosohan sa mukha ni Ash.
     She could not believe her stupidity—she entered a wrong room and gave herself to the wrong man!

Read Chapter One-Chapter Three (Beautiful Stranger + Stranger in My Bed) Buy Paperback Version

Additional information

Author

Olivia Ray, Shane Train

Page count

192 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.