Aira Felicity

One Fateful Ride

39.75

Description

     Ang hinahanap lamang ni Kaye sa bakasyon na iyon ay sandaling kalayaan. Pagkatapos ng ilang linggo ay babalik siya sa Maynila at haharapin ang kinabukasang pinili para sa kanya ng lolo niya—ang pakasalan ang apo ng matalik nitong kaibigan.
     Pero may ibang plano ang tadhana. On that one fateful ride, nakatabi niya sa bus si Ranz Javier and her life changed. She fell in love and felt loved. Wala na siyang ibang hiling kundi ang manatili sa piling nito.
     Gayunpaman, alam ni Kaye na gustuhin man nilang magkasama habang-buhay, it would not change a thing. Maghihiwalay pa rin sila at ipapakasal pa rin siya sa iba….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Aira Felicity

Page count

139 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.