Angeli Benjamin

Passionate Encounter

39.75

Description

     Pakiwari ni Carla ay siya na ang pinakamasuwerteng babae sa buong mundo nang magpahayag sa kanya ng pag-ibig si Andrew Guevarra, ang doctor na kumupkop sa kanya matapos ang aksidenteng muntik na niyang ikinamatay. Hindi naging hadlang para rito ang katotohanang wala siyang memorya ng kanyang nakaraan. Sa ligaya ay para siyang lumulutang sa ulap hanggang isang araw nang parang pira-pirasong jigsaw puzzle na nagbalik sa kanya ang lahat.
     Nakasuot na sa kanyang daliri ang engagement ring nila ni Andrew. Pero ano ang karapatan niya sa isang sikat at respetadong doctor na gaya nito gayong natuklasan na niya ang kanyang madilim na nakaraan at batid niyang isa siyang mamamatay-tao?

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Angeli Benjamin

Page count

142 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.