Jessie Yannah

Cure for a Broken Heart

39.75

Description

     Matapos silang iwan ng kanyang ama noong bata pa siya at maloko ng dalawang lalaki, nangako si Chloë sa sarili na kailanman ay hindi na siya ulit masasaktan pa ng kahit na sinong lalaki. Man-hater na tuloy ang panukso sa kanya ng mga katrabaho.
     Pero simula nang makilala niya ang bagong kasamahang nurse na si Matthew, wala nang gabing hindi niya ito iniisip, at aaminin niyang masaya siya kapag kasama ang binata. Kumbaga, lumambot ang puso niya noong makilala niya ito.
     Gayunpaman, hindi maialis ni Chloë sa sarili ang matakot na masaktan ulit. Kayanin kaya ni Matt na gamutin ang kanyang puso?

Read Chapter One

Additional information

Author

Jessie Yannah

Page count

114 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.