Janelle Gomez

Prisoner Of Love

39.75

Description

     “Let me remind you, Mr. Jake Roxton, that the purpose of my being here right now is strictly business,” lakas-loob na sabi ni Claudia. “Isa pa, girlfriend ako ng kapatid mo kaya tigilan mo na ’yang pang-se-seduce mo dahil walang effect ’yan sa akin.” Matapang na nanghamon ang mga mata niya. Pero mukhang hindi niyon tinablan ang binata.
     “You’re not in love with Chase, Claudia,” tukoy nito sa kasintahan niya. “And don’t deny you want me…” Hinawakan nito ang baba niya while his other arm encircled her waist. “…as much as I want you,” bulong nito habang palapit ang nanunuksong labi sa kanya.
     It’s useless to deny it kapag ganitong angkin ng lalaki ang mga labi niya, pero hindi pa rin dapat hinahayaan ni Claudia na mangyari ito….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Janelle Gomez

Page count

108 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.