Doreen Laroya

Romancing Dylan

39.75

Description

     “Are you insinuating na may gusto ako sa iyo? Ha, Andi?” magkadikit ang mga kilay na tanong ni Dylan.
     “Wala ba?”
     Lumapit ito hanggang sa halos magkadikit ang mga katawan nila. “Not even in your dreams,” he mocked.
     Pero hindi siya magpapatalo. She tiptoed until her lips almost leveled with his. “Sabihin mo rin kaya iyan sa sarili mo?” she drawled sexily.
     Napalunok itong bigla. Wala sa sariling bumaba ang mukha nito upang akma siyang halikan. Nang-uuyam ang ngiting bigla siyang humakbang palayo.
     Wala palang gusto, hah!

Read Chapter One

Additional information

Author

Doreen Laroya

Page count

130 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.