Dior Madrigal

Irreplaceable

39.75

Description

     Dahil sa utang-na-loob, Bella’s grandmother vowed to serve the Prietos all her life, gayundin silang mga apo nito. They don’t mind. Mababait ang mga amo nila; sa katunayan, kaibigan at kapamilya ang turing sa kanya ng magkakapatid na Prieto. Pero ang pag-ilusyunan niyang mamahalin din siya ni Paulo Prieto sa paraang gusto niya, sobra na yata iyon.
     But a heated kiss threatens to destroy the strong old bond that they share. Kahit anong pilit niya, ayaw na ng binata na bumalik sila sa dating ‘close friends’ na status nila. Paulo is convinced they can only move forward, meaning magiging lovers sila. And thatcould only mean Bella will be more susceptible to heartache….

Read Chapter One

Additional information

Author

Dior Madrigal

Page count

113 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.