Joelle Madison

Six Months With Liam

39.75 31.80

Description

     Tumalim ang mga mata ni Liam. “Baka naman gusto mo talagang makuha ang mana ko?” asik nito matapos niyang tumangging makasama ito sa ilalim ng iisang bubong sa loob ng anim na buwan. Sa kondisyon sa testamento ng ama nito, kung hindi iyon mangyayari, sa kanya mapupunta ang dapat ay mamanahin ng binata.
     “How dare you! Hindi ko din alam ang tungkol sa lintik na mana mo!” asik ni Cadence.
     “If that’s the case, prove it. Gawin mo ang nakalagay sa testament. Kung hindi mo gagawin, iisipin ko na talagang ginawa mong manipsip kay Papa.”
     Bad trip talaga ang supladong ito!

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Joelle Madison

Page count

108 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.