Tabitha Luna

Somethin’ Stupid

74.75

Description

     “Sa lahat ng ayoko ay ’yung mga lalaking hindi nag-iisip… ’yung mahihina ang utak.” Iyon ang paninindigan sa buhay ni Rachel Osorde, coordinator para sa literacy program ng Lorenzo Foundation.
     Sigurado siya na she will never, never, never (overemphasis sa never) fall for a guy na hindi kasing-talino niya o higit pa sa kanya.
     Malas lang, may nakikinig pala nang sabihin niya lahat iyon.
     Jacobo Lorenzo hears Rachel’s every word. He takes it as a challenge and sets out to teach the woman a lesson or two by posing as a student in her class.
     Sino ang mag-aakala na sa huli, pareho pala nilang matuturuan ng leksyon ang isa’t isa? And that it would turn out to be the hardest, most painful, yet sweetest lesson of all—love?

Read Prologue-Chapter Five

Additional information

Author

Tabitha Luna

Page count

237 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.