Audrey Torres

Stormy Night With Saffron

39.75 31.80

Description

Food Goddesses Series (Book 1 of 4)

     Itinigil ni Saffy ang pag-di-discuss ng menu nang may mapansin. “Bakit kanina ka pa nakatitig sa akin?”
     “I want to see you again,” derechong sagot ni Shadrach.
     “Wala nang dahilan para magkita uli tayo nang ganito.”
     “Kung mayroong valid na rason, will you see me?” May challenging note sa boses nito.
     “I cannot think of a reason for seeing you, Mr. Barrinuevo,” payak niyang sabi. “What do you want for dessert?”
     “You won’t believe what I want for dessert,” nakangiti nitong tugon.
     Madali niyang sinaway ang sarili sa reaksyon niya roon.
     It was ridiculous. He’s getting married in three months’ time….

Read Chapter One

Additional information

Author

Audrey Torres

Page count

117 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.