Lira Bellafuentes

Tanggapin Mo Ang Pag-ibig Ko

39.75 31.80

Description

     May hindi matukoy na strangeness si Armand kay Lorraine—ang pinakabagong counsellor sa kanyang study camp for whiz kids. In spite of that little misgiving, he found himself steadily falling for her—her charms, wit and talent for making kids laugh. He had to admit, masyado siyang seryoso sa buhay at si Lorraine ang nagturo sa kanya na tawanan ang sarili. But Armand no longer thought it funny nang matuklasan niya kung sino talaga ang dalaga at kung ano ang tunay na pakay nito sa kanya….

Read Prologue-Chapter Three

Additional information

Author

Lira Bellafuentes

Page count

125 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.