Rebecca Rosal

Temporary Marriage

39.75 31.80

Description

     Davon’s bride was missing. At bago pa mapahiya ang kanyang pamilya ay kinailangan nilang makakakit ng kapalit—isang dalagang kamukha ng kanyang fiancée. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nahanapan iyon ng kanyang ina. She was a beautiful woman who magically healed his broken heart the very instant he set his eyes on her. Pero magagawa kaya niyang mahalin ang isang babaeng lagi lamang magpapaalala sa taksil niyang kasintahan?

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Rebecca Rosal

Page count

140 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.