Dior Madrigal

The Bet

(1 customer review)

39.75

Description

     Confident si Andrew na mananalo siya sa pustahan nilang magkakaibigan; maide-date niya ang Plain Jane na si Elizabeth Carpio in no time. Taliwas sa paniniwala ng nakakarami, plain girls are actually the easiest to get. Para nga naman kasi itong heroine sa fairytale books na nilapitan ng isang prinsipe.
     Pero iba sa inaasahan niya ang isinagot nito sa paanyaya niyang date.
     “What is wrong with you men?” malamig na sabi nito. “Bakit ba ang bagal mag-evolve ng mga utak n’yo? Is it a genetic failure? Ilang taon ka na ba? Hanggang ngayon ba pustahan pa rin ang pasttime n’yo? Seriously, wala na ba kayong maisip na bago? You are one pathetic asshole. Do the world a favor and grow half a brain, please!”
     With that, iniwan siya nitong shocked na nakatulala….

Read Chapters One-Two

Additional information

Author

Dior Madrigal

Page count

147 pages

1 review for The Bet

  1. bugarij (verified owner)

    May character development naman kahit paano ang bida dito. However, it is some kind of teenagerish for me haha. anyway it is a good read

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.