Doreen Laroya

The Charming Thief

39.75

Description

     Dalawang bagay lang ang kailangan ni Caitlin mula kay Ellis Ferguson; ang titulo ng lupa’t bahay nila sa Palawan at ang pearl and ruby brooch na pag-aari ng kanyang nasirang ina. Napunta ang mga ito sa binata dahil walang habas iyong ipinusta ng kuya niya sa isang poker game at naipatalo.
     Para makuha ang pakay, kailangan niyang makalapit sa napakayamang negosyante. At para magawa iyon, dapat niyang ibigay ang weakness nito: sex.
     She never expected that she’d enjoy her first time experience with him. Pero nahuli siya nito sa aktong papatakas na bitbit ang dokumento at ang alahas. At bago pa siya magkaroon ng tsansa na magpaliwanag, nadamay siya sa pag-kidnap sa binata. In the midst of peril, Caitlin didn’t realize that she had stolen Ellis’ heart, too….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Doreen Laroya

Page count

140 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.