Ingrid De La Torre

The Corporate Beast

39.75 35.78

Description

Sexy Beasts (Book 2 of 4)

     Once upon a time, noong bata pa si Riva, nanganib ang kanyang buhay. Mabuti na lang at iniligtas siya ni Nazaron—her knight in shining armor.
     Sampung taon pagkatapos, muling nagkrus ang mga landas nila. Bigating tao na ang lalaki; known as the aggressive beast of the corporate world. Sa pagkakataong iyon ay damsel-in-distress pa rin ang kanyang sitwasyon at muli, ito ang nagsilbing tagapagligtas niya.
     Akala niya ay magkakaroon na ng happy-ever-after ang kanyang pangarap. Pero maling akala pala iyon, dahil imbis na alukin si Riva na maging kahati ng puso nito, inalok siya ni Nazaron na gampanan ang isang papel: ang umakto bilang isang babaeng patay na patay rito! And his number one rule: bawal siyang ma-attract dito nang totohanan….

Read Prologue

Additional information

Author

Ingrid De La Torre

Page count

118 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.