Kriss Dela Roca

The Endless Promise

39.75

Description

Amazon Solace (Book 3 of 3)

     “Ikaw na mismo ang nagpaalam sa akin na asawa kita sa mata ng Diyos at ng batas so I’m here to stay in your life,” ani Trek kay Reian.
     “Sana ay hindi na lang kita minahal!” balik-sigaw nito. Humigpit ang hawak niya sa braso nito.
     “Ano ba ang iniayaw mo sa akin, ha? Bakit mo ako iniwan noon? Bigla kang naglaho without any explanation!” asik niya.
     “I don’t have any intention to tell you my reasons…”
     “But I intend to find out.”
     Reian Soledad is one stubborn woman, and too sexy she could create a rage in his hormones. At hindi papayag si Trek na makawala ito muli sa kanya….

Read Chapters One-Three

Additional information

Author

Kriss Dela Roca

Page count

130 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.