Aileen Samson

The Notorious Playboy

39.75

Description

     “I just don’t get it. S’abi ng classmates mo, playboy ka raw. Where are your women? Why did you bring me here instead?” sa wakas ay naitanong ni Mikee nang dalhin siya nito sa isang reunion party.
     Natawa si Joaquin. “I’ve changed. Dumating ako sa puntong I just feel so tired waking up on different beds every morning.”
     Whew! Prolific playboy pala ito. Alam niyang nagsasabi ito ng totoo. With his looks and charms, who would not fall for him?
     “Salamat naman at tinigilan mo na ang pagiging playboy,” nasabi na lang niya.
     He chuckled. “I don’t know. I admit, though, I miss kissing a woman.” Nagulat siya nang malamyos siyang kabigin ng lalaki.
     He was an expert at womanizing. At marahil dala ng alak kaya siya nito hinahalikan. Basta ayaw niyang mag-ilusyon na type siya ni Joaquin….

Read Chapter One-Chapter Two

Additional information

Author

Aileen Samson

Page count

129 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.