Doreen Laroya

How Do You Fall In Love?

39.75

Description

     It was just one night. It was just sex. Bryan wanted her and she just wanted to be rid of him. Lei didn’t expect that she’d enjoy their night and that she’d miss him after. Hindi rin niya inakalang may iiwan itong alaala sa kanya.
     Tinupad ni Bryan ang pangakong lulubayan siya pagkatapos ng gabing iyon. Lumayo ito at matagal na hindi nagparamdam sa kanya. Nang umuwi siya ng Mamburao, hindi niya inasahang makita muli ang binata. Nagulat din ito nang malamang nagkaanak sila. It would’ve been a perfect reunion, if not for the woman he was with, his fiancée.
     Totoo palang kung kailan wala na ang isang tao, saka lang malalaman ang halaga nito. Relate na relate si Lei roon. Dahil kung kailan tinanggap niya sa sariling mahal niya ang lalaking ilang ulit niyang itinaboy, saka naman may nagmamay-ari na ritong iba….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Doreen Laroya

Page count

116 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.