Sachi Bliss

The One for Ernestine

39.75 31.80

Description

     Matapos ang halos isang dekada ay nagbalik sa hometown niya si Callix para pansamantalang lumayo sa mabilis, magulo at maingay na buhay sa Los Angeles, California at pagbigyan ang kahilingan ng lolang malapit nang magtampo sa kanya. He needed a break from his mostly comfortable and hedonistic lifestyle, anyway, and thought a year in the quaint countryside would ground him.
     Inaasahan niyang mauubos ang oras niya sa pagre-relax, at sa kanyang lola at mga kaibigang matagal na hindi nakita. Wala sa plano niya ang isa pala sa talagang gustong mangyari ng matanda kaya siya pinauwi: ang hanapan ng boyfriend, ng ‘the one’ ang mailap na assistant nito na si Ernestine. Si Ernestine na sa umpisa pa lang ay nakakuha na ng atensyon niya, at gusto sana niyang kilalanin pa nang lubusan.
     Pero walang naniniwalang karapat-dapat siya para rito. Not his sisters, not his grandmother, and especially not Ernestine.
     How can Callix find the one for the woman he so wanted for himself?

Read Preview

Additional information

Author

Sachi Bliss

Page count

133 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.