Dior Madrigal

The Playboy And His Wife

39.75

Description

Palikeros (Book 2 of 4)

     Nagising si Leila nag umagang iyon matapos ang kasal ng Ate Agatha niya, na nakahubad at katabi sa kama ang isa sa mga pabling na kaibigan ng kanyang bagong brother-in-law.
     Nahihiya man sa nangyari dahil kumbinsado si Leila na siya mismo ang ‘gumapang’ sa guwapong binata kaya umabot sa ganoong sitwasyon, hindi naman niya matanggihan ang alok na kasal ni Nathan Pastranas. Wala siyang ibang maisip na paraan para makonsola ang kanyang ina na galit na galit pagkadiskubre sa nangyari.
     Isa pa, malayo sa pagiging isang ‘sakripisyo’ ang makatabi gabi-gabi ang binatang mukhang Roman god na bumaba sa lupa….

Read Chapter One

Additional information

Author

Dior Madrigal

Page count

117 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.