Sefah Mil

The Reptile Boy

39.75

Description

     Unang nakilala ni Pamela sa pamilihan ang gusgusing si Remus. Tindero ito ng iba’t ibang reptile na hayop para lang may makain. Gusto niya itong kaibiganin, pero lahat ay tumutol, kasali na ang sarili niyang ina na nagpakulong sa lalaki matapos siya nitong iligtas sa kapahamakan.
     Ilang taon makalipas, nagbalik si Pamela sa bayan ng Sta. Ana at muling nagkrus ang mga landas nila ni Remus. But he was not the shabby reptile boy she remembered from her past. He was now a millionaire crocodile farmer. At ngayon, wala nang makakapigil sa kanya na mahalin ito.

Read Preview

Additional information

Author

Sefah Mil

Page count

130 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.