Arianne Cole

The Wolf’s Temptation

74.75

Description

     “Francesca, alam kong likas na matigas ’yang ulo mo, pero kahit ngayon lang, do as you’re told. Umuwi ka na… for both our sakes.”
     Nakipagtagisan siya ng tingin dito. “Ayoko,” anunsyo niya. “Bakit ba ayaw mong tulungan kita? Are you that proud, na talagang naduduwal ka sa isiping kailangan mo ng tulong? God, what a misplaced and insufferable arrogance!”
     “Hindi iyon!” asik nito.
     “Then, what?”
     “This!” Hinila siya ni Nick hanggang sa madikit siya sa pruweba ng pagnanasa nito para sa kanya. “I don’t want you here because of this!”
     Namilog ang mga mata niya kasabay ng marahas na pagsinghap….

Read Chapter One

Additional information

Author

Arianne Cole

Page count

234 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.