Dior Madrigal

Together Forever

(2 customer reviews)

39.75 35.78

Description

     “What the hell do you think are you doing?” untag ni Jarred nang maabutan siyang nag-eempake.
     Iniwas ni Katherine ang tingin dito. “Isn’t it obvious? I’m moving, lilipat na ’ko ng bahay. Di ba ito ang gusto mo? Ang tigilan na kita? I’m doing it now.”
     “Ang sabi ko lang, hindi tayo p’wedeng magkaroon ng relasyon na gusto mo. Kahit kailan hindi ko sinabing umalis ka sa buhay ko!”
     Marahas niya itong itinulak nang yugyugin nito ang mga balikat niya. “Well, that’s the same to me! I’m serious; I really don’t need you now—”
     “Really?” asik nitong nagngangalit ang mga ngipin. “Then, I’ll make you need me.” Bago pa siya makapagsalita, hinila na siya ni Jarred sa batok at marahas na siniil ng halik….

Read Chapter One-Chapter Two

Additional information

Author

Dior Madrigal

Page count

130 pages

2 reviews for Together Forever

  1. liz2490 (verified owner)

    I felt like crying reading this book. Magkahalong kilig and kirot ang naramdaman ko. Ms. Ingrid is one of my favorite writer. Sana more books to come.

  2. liz2490 (verified owner)

    Sorry. Nagkamali ako. I meant Ms. DIOR.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.