Therese Mendoza

Waiting for Love

8.00

Description

     Inis na inis si Dana nang imbis na ang pangarap niyang maging host ng bagong entertainment news show ang ibigay sa kanya, inilipat siya ng Management sa pinapasukang TV network sa News Division. Boring ang tingin niya sa trabaho roon, at ganoong-ganoon din ang bago niyang boss na si Pierre Montenegro—seryoso, walang sense of humor, boring. At suplado pa. Ang impression naman nito sa kanya ay spoiled brat na walang pagpapahalaga sa trabaho, superficial, party girl—na totoo naman.
     Pero isang trahedya sa kanilang pamilya ang naging dahilan kaya napilitan si Dana na magbago. Magkasundo na kaya sila ng boss niya ngayong mas responsible na siyang tao?

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Therese Mendoza

Page count

157 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.