Helen O'Brien

What Matters Most

8.00

Description

     “Paibigin mo ang sekretarya mo. Kapag in love na in love na siya sa ‘yo, saka mo siya iwanan. Patunayan mo ngayong laruan na nga lang sa ‘yo ang mga babae, David.”
     Mula sa likod ng pintuan ay narinig ni Andrea ang pinag-uusapan nina David Fontana at ng kaibigan nito.
     Kumukulo ang kanyang dugo sa galit. Ano ba ang palagay ng mga lalaking ito sa kanya? Isang gamit na kailangang pagpustahan?
     Hah, ang lakas ng loob ng David na iyon na makipagpustahan na mapapaibig siya nito. Paano kung baligtarin niya ang sitwasyon?
     Tumiim ang kanyang mga bagang at nakabuo siya ng plano. Paiibigin niya ang lalaki!

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Helen O'Brien

Page count

138 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.