Jodi Lynn Copeland

What Lies Between Them

74.75 59.80

Description

     “Hindi ako nawala sa iyo, Matt. Pinawalan mo ako. Umalis ka gayong handa naman akong makapiling ka habambuhay.”
     Ganitong mga salita ang huling inaasahan ni Matt mula kay Autumn, at tanging dahilan kung bakit natigilan siya. Mga kasinungalingan din ang mga iyon. Walang sinuman na nagmahal nang ganoon ang matatagpuan niya sa bisig ng ibang lalaki ilang araw pa lang matapos silang maghiwalay.
     Nalagpasan na ni Matt ang kaliluhan ni Autumn pati na ang maliit niyang pinagmulan. Ngayon, isa nang respetado at maunlad na ranchero, hindi na siya ulit magpapadaya sa kanilang nakaraan para lang muling mabihag sa mga bisig ng babae. Kahit pa nagniningas pa rin ang apoy ng pagnanasa sa pagitan nila na pati mga panaginip niya ay mistulang pag-asa sa hinaharap.
     Wala sa plano ni Autumn na buhayin ang nakaraan sa pagbabalik niya sa Wyoming pagkamatay ng kanyang asawa. Dapat ay kamuhian niya si Matt. Bukod sa ito ang nagdulot sa kanya ng unang kabiguan sa pag-ibig noong kabataan niya, ni hindi rin nito nakuhang sumaglit man lang noong ilibing ang minsan ay naging best friend nito. Kaya lang, hindi pagkamuhi ang nadarama niya bagkus ay ningas ng pagnanasa na nagbabadyang lamunin siya.

Translation by Edith Joaquin

Read Preview

Additional information

Author

Jodi Lynn Copeland

Translation

Edith Joaquin

Page count

314 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.