Kaylene San Juan

When a Star Falls

39.75

Description

     EJ Trinidad is the country’s hottest actor. On the eve of his wedding, his fiancée left him. After that, he was gone without a trace. The Internet went crazy with all sorts of opinions and speculations.
     Si Sera, upang masuportahan ang operasyon ng kapatid, ay napilitang lumapit sa legal na asawa ng kanyang namatay na ama. Editor-in-Chief ng isang sikat na magazine si Monique at binigyan siya nito ng misyon sa kabundukan ng Cagayan kapalit ng malaking halaga: Kailangan niyang hanapin ang aktor na nawawala at alamin ang katotohanan tungkol dito. And she found EJ—naked and seemingly dead.
     Noon lang na-realize ni Sera kung gaano ka-complicated ang sitwasyong pinasok niya.

Read Preview

Additional information

Author

Kaylene San Juan

Page count

141 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.