Vionella Cortez

When Dreams Come True

39.75

Description

     Nanginginig ang mga tuhod ni Claire nang malamang gusto siyang ipakasal ng ina kay Justin Vera Gracia. Her mother was probably starting to lose her mind.
     Hindi ba nito naaalala ang pagtanggi ng lalaki na pakasalan siya ten years ago? Parang lason na kumalat sa buong katawan niya ang sakit at pait na kaakibat ng mga alaalang iyon. Naramdaman na lang ni Claire ang pagtulo ng luha niya. Naiinis na pinahid niya iyon.
     Magalit na ang ina pero hindi siya papayag na magpakasal sa lalaking iyon. She won’t give him another chance to hurt her again…

Read Preview

Additional information

Author

Vionella Cortez

Page count

135 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.