Mari Calingayan

When Love Comes Along

39.75

Description

     Noong una, gusto lang ni Jared na magkawanggawa. Nakikita niyang kailangangkailangan ni Raven ng driver kaya nang maipagkamali nito na siya ang aplikante para sa nasabing posisyon ay nagpatianod na siya sa sitwasyon. Ngunit habang tumatagal, nababago na ang rason niya sa pananatili sa bahay na iyon. Gusto na niyang tulungan ang dalaga sa pangangalaga sa mga batang kinukupkop nito; ayaw niya itong makitang nahihirapan.
     Maaari niyang itama ang maling akala ni Raven at magpakilala bilang kaibigan ng kapatid nito, but it would end there. He would have to say goodbye and be on his way.
     At parang kinatatakutan ni Jared na dumating ang araw na iyon….

Read Chapters One-Three

Additional information

Author

Mari Calingayan

Page count

134 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.