Autumn Castillo

Written In The Stars

39.75

Description

     Eight New Year’s Eves ago, may isang estrangherong bigla na lamang nagnakaw ng halik kay Chloe. Bago pa siya magtitili, may ibinulong ito sa kanya: ‘When you see a star fall from the sky on an eve like this, then you’ll hear my voice, and we’ll meet again.’ Pagkatapos ay nawala na ang lalaki na parang dark prince na nagnakaw ng kanyang puso.
     Makalipas ang walong taon, may falling star ngang nahulog mula sa langit sa mismong New Year’s Eve! Nagtatakbo si Chloe patungong telepono at pigil-hiningang hinintay na pumailanlang ang isang boses. May sumagot nga sa kabilang linya, pero napakunot-noo siya dahil pamilyar iyon.
     At nag-explode yata ang brain cells niya nang makilala ang tinig ni Nathan Castillo—ang kanyang supladong boss na nagbilin na bawal siyang ma-in love dito….

Read Prologue-Chapter Three

Additional information

Author

Autumn Castillo

Page count

130 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.