Doreen Laroya

A Child For Allister

39.75

Description

     May ilang sandaling tinitigan nito ang kanyang mukha pababa sa kanyang katawan. “Tell me, Lana. Nakailang boyfriend ka na?” Umiling siya kung kaya lumapad ang ngisi nito. “You’ve never had a man and yet pumayag kang maging babymaker? Alam mo ba kung paano nabubuo ang isang bata?”
     Naningkit ang kanyang mga mata. “Teacher ako, I’m not dumb!” Kung hindi lang talaga niya mahal ang kaibigan, hindi siya sasang-ayon sa hiling nito.
     “And you’re still determined to pursue this… this crazy idea?”
     “Look, Allister, may mga artificial methods naman na puwedeng gawin. We just need your… ah… your…”
     “My sperm,” walang ingat na dugtong nito. Nag-init ang magkabilang pisngi niya. “Paano kung ayoko ng artificial insemination? Will you do it with me then?”
     Napasinghap siya. Hindi ignorante si Lana para hindi makuha ang ibig nitong sabihin….

Read Chapters One-Three

Additional information

Author

Doreen Laroya

Page count

144 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.