Elise Estrella

A Honeymoon In Tokyo

39.75

Description

     “Hayaan mo lang akong maging kaibigan mo ngayon, Odessa. ’Yun lang, I promise. Gusto lang kitang makasama ngayon,” mahinang sabi ni Caine.
     “I can’t promise you anything. Hindi ako ang pinakamagandang kasama ngayon. Baka bigla akong mag-nervous breakdown habang kasama mo ako.”
     Ngumiti ang binata. “Di yayakapin kita at hahayaang mag-breakdown hanggang sa okay ka na. And then, I’d take you somewhere you can have your comfort food. Pagkatapos, lalasingin kita at yuyurakan natin ang pagkatao ng ex mo hanggang sa magtaka ka kung bakit naging kayo in the first place at maisip mong buti na lang nakipaghiwalay ka na sa kanya.”
     Odessa laughed. “You’re just saying that because you don’t want me to say no to you.”
     “I’m saying that because I want you in my bed.”

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Elise Estrella

Page count

115 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.