Elise Estrella

Waiting To Fall

39.75

Description

The Ibarra Legacy (Book 2 of 4)

     Labag man sa kalooban niya, sinunod ni Miguel ang utos ng kanyang lolo. Nag-assume siya ng ibang identity at nagapply na driver kay Amerie Benavides. Handa na rin siyang ligawan ito kahit hindi pa niya ito nakikilala at siya mismo ay dudang magkakagusto ito sa isang gaya niyang ‘driver’—all that in the name of his inheritance.
     Pero may nalimutan silang i-consider. At na-realize niya lang iyon nang makaharap niya ang dalaga. Paano niya gagawin ang lahat ng nasa plano nila ng abuelo kung ganitong engaged na pala si Amerie sa iba?
     Napailing si Miguel at napabuntong-hininga. But definitely, hindi ang mamanahin niyang department store ang pinanghihinayangan niya….

Read Chapter One

Additional information

Author

Elise Estrella

Page count

107 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.