Elise Estrella

A Love Like This Part 2

67.00

Description

      Pinag-aralan ko si Meredith habang nagta-type siya sa computer. Ang ganda-ganda talaga niya kahit saang anggulo tingnan. Ang suwerte-suwerte ko lang talaga na mahal niya rin ako.
      Kaya kailangang maipaliwanag ko nang maayos sa kanya kung bakit ko gustong pumirma kami ng prenuptial agreement. Hindi puwedeng biglain ko na lang siya—
      “What?” mahinang tanong ni Meredith habang nakatingin sa akin na halos matirintas ang mga kilay.
      “Ha?” nagtataka kong tanong. May sinabi ba ako?
      Mabagal siyang sumandal sa silya niya at humalukipkip habang nakatingin pa rin sa akin. Parang lumamig yata ng twenty degrees sa opisina at tila ring humigpit bigla ang kurbata ko.
      “What do you mean na gusto mong pumirma tayo ng prenuptial agreement?”
      Ni hindi ko alam na nasabi ko pala iyon nang malakas!
Patay kang bata ka.

Read Preview

Additional information

Author

Elise Estrella

Page count

144 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.