Elise Estrella

A Love Like This Part 3

67.00

Description

      Ibinaba ko na rin ang telepono ko bago tumingin sa malayo. Doon sa Taal Volcano kung saan gusto kong ihulog ang tatay ko. Pero huminga ako nang malalim at mabagal na bumilang hanggang sampu para kumalma ako.
      Di ko namalayang namumuti na pala ang buko ng mga daliri ko sa higpit ng hawak sa aking telepono at sa gilid ng railing ng balkonahe. Saka ko lang na-realize iyon nang lumapit si Mere at ipinatong ang kamay niya sa kamay ko. Niyakap niya ako mula sa likuran at idinikit ang pisngi niya sa balikat ko.
      Nakatiim-bagang, pumikit ako at malalim na huminga hanggang sa unti-unting nawala ang tensyon sa katawan ko. Bumuga ako ng hangin at humarap sa kanya para yakapin siya.
      “Are you all right?” tanong niya habang hinahagod ang likod ko.
      Tumango lang ako at hinigpitan ang yakap ko sa kanya. She was here with me so, yeah, I was all right.
      Basta kasama siya,
I will always be all right.

Read Preview

Additional information

Author

Elise Estrella

Page count

192 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.