Tarra Buluran

A Whirlwind Affair

39.75

Description

Love Is In The Air (Book 2 of 3)

     “Gusto ko lang makatulong,” seryosong sabi ni Rafael.
     “Makatulong?” Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Judith. “Pinalala mo ang sitwasyon. Lalo mo lang pinaaasa ang anak ko sa wala.” Napabuntong-hininga ang dalaga.
     “Paninindigan ko ang sinabi ko,” walang gatol na tugon nito.
     “Anong paninindigan?”
     “I can be his father until his own father comes home,” sabi ng binata.
     Napailing si Judith. “I don’t know what you’re talking about, Rafael.”
     Malabo ang sinasabi nito. He’s practically a stranger, paano niya ito paniniwalaan?

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Tarra Buluran

Page count

113 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.