Tarra Buluran

The Perfect Air Ride

39.75

Description

Love Is In The Air (Book 3 of 3)

     “D-Dwaine, alam kong marami akong kasalanan sa ’yo, pero hindi ko ’yon lahat sinadya. Bata pa ako noon, Dwaine. I was impulsive and careless,” ani Daffodil.
     “For God’s sake!” Natampal nito ang noo. “We were high school students then, alam mo na ang tama at mali.” Sa tono ng pananalita ng lalaki, ramdam niyang nasaktan niya ito nang lubos. Hindi nga niya ito masisisi kung bakit nais nitong pahirapan siya ngayon.
     “Pero pinagsisihan ko na iyon,” giit niya.
     “Well, if that is so…” Inilapit nito ang bibig sa mukha niya. Gusto niyang pagalitan ang sarili dahil sa halip na mamuhi, kakaibang kilig ang idinudulot ng ginawi ng binata. “Then this is the perfect time to prove to me you’re worth forgiving.”
     Daffodil sighed in defeat. Hindi siya maaaring umurong; kailangang panindigan niya ang sinabi. Hindi na lang ito para sa kanyang trabaho kundi para patunayan ang sarili sa lalaking hindi niya inakalang mamahalin niya….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Tarra Buluran

Page count

117 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.