Doreen Laroya

Anya’s Keeper

39.75 31.80

Description

     “A-ano’ng gagawin ko, Glen?” naiiyak na tanong ni Anya. Hindi niya alam kung paano iko-console ang babae. She looked helpless. “Don’t worry, narito lang ako. Hindi kita pababayaan.”
     She made a humorless chuckle. “You could be in danger, too. Hindi mo ba naisip iyon?”
     Naisip na niya iyon. Posible ngang nakita ng assailant nito ang plaka ng kanyang motor na siyang ginamit niya noong itakas niya ang babae, at madali nang mate-trace kung saan siya nakatira.
     “I can take care of myself, Anya. Kaya kong protektahan ang pamilya ko… and just last night, you’ve become family.”
     Family? Now, that’s interesting! Paano niya pakikisamahan si Anya katulad ng sa isang nakababatang kapatid? Hell, the kiss he wanted to give her was nowhere near brotherly!

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Doreen Laroya

Page count

146 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.