Andrea Miguel

Be My Groom

39.75

Description

     Weird. Sabi ng tita ni Keira, sa pamilya raw nila, kapag tumuntong ng beinte cinco años ang isang babae at hindi pa nag-aasawa, tatandang dalaga na raw. Patunay ang tatlong old maid niyang tiyahin na nag-alaga sa kanya.
     Nagpa-panic na siya. She just turned twentyfive. At kabe-break lang nila ng boyfriend niya. Ayaw niyang tumandang dalaga!
     Then, she heard her friend Timothy say, “Don’t worry, pakakasalan kita para lang hindi ka tumandang dalaga.”
     Kinilig siya. Lalong weird.

Read Preview

Additional information

Author

Andrea Miguel

Page count

120 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.