Sachi Bliss

Be My Last

39.75

Description

Three Wishes (Book 3 of 3)

     Mula sa Australia, bumalik sa Pilipinas si Nikolai para sumunod sa kagustuhan ng pamilya na rito na lang siya manatili. But he had to keep himself busy or he would only have more time to think about how pathetic his life had become.
     Wala sa plano niya na magkaroon ng kahit anong attachments kahit kanino, lalo na kay Misty, iyong pamangkin ng kapitbahay nila na childhood crush niya rin. Dapat ay magpauso siya ng alibi, o kaya ay derechahang humindi sa mga imbitasyon ng babae. Pero habang nakikita niya ang sigla sa mga mata at ang ngiti sa mga labi ni Misty, nawawalan siya ng kakayahang gawin ang dapat.
     Maybe Nikolai could say ‘no’ another time. If he could….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Sachi Bliss

Page count

96 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.