Darla Domingo

Sexy Love Lessons

39.75

Description

     Umay na umay na si Corinne sa hirap ng buhay. A good career with a good pay—iyon lang naman ang wish niya sa buhay, pero tila kay ilap ng pagkakataon sa kanya.
     Until one fine day, life sends her Lance del Mundo—an ultra rich, ultra handsome, ultra yummy guy who offers to mentor her toward better finances. At sino ba naman siya para tumanggi? Bahala na kung ano ang kapalit. Ang mahalaga ay makuha niya ang kanyang dream life.
     Ngunit kasabay ng pagkatuto niya ukol sa financial matters ay siya ring pagkatuto ng puso niyang mahalin si Lance. Paano na kung ang tingin sa kanya ng binata ay isa lamang ‘project’? Kakayanin kaya ng powers ni Corinne na ang lalaki naman ang turuan na mahalin din siya?

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Darla Domingo

Page count

102 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.